•  

 •  

Oferta

Sprzedaż i transport kruszywa

Produkty naszej firmy to bogata gama wysokiej jakości kruszyw, m.in. ziemia, żwir, różnego rodzaju piaski. Posiadamy koncesje na wydobycie kruszyw oraz certyfikat na krajowe przewozy towarów.

OFERTA NASZYCH PRODUKTÓW ZAWIERA:

 • piasek kopany,
 • piasek płukany,
 • żwir,
 • pospółka,
 • piasek podsypkowy,
 • ziemia,
 • kamień.

Wynajem kruszarki szczękowej TEREX PEGSON Metrotrak 900×600 mm z wagą.

OFERTA NASZYCH USŁUG ZAWIERA:

 • wykopy szerokoprzestrzenne,
 • wykopy pod fundamenty,
 • niwelacja terenu,
 • transport,
 • podwykonawstwo pod roboty drogowe,
 • wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne,
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne,
 • regulacja rzek i potoków górskich,
 • przygotowanie terenu pod budowę (domy jednorodzinne, budynki przemysłowe, parkingi, zbiorniki wodne),
 • wszelkie prace związane z wykorzystaniem koparki, ładowarki, spycharki.

Oferujemy usługi kruszenia gruzu betonowego, ceglanego, kamienie oraz żelbety. Dysponujemy mobilną kruszarką szczękową o wydajności do 100 ton/godz. Kruszarka jest wyposażona w taśmę boczną, która ma za zadanie odprowadzić podziarna. Dodatkowo posiada separator magnetyczny, który oddziela złom od właściwego materiału.

Koszt wykonania usługi jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od ilości i rodzaju kruszonego materiału.

Oferujemy również: niwelacje i skarpowanie terenu, równanie terenu, załadunek ziemi i gruzu, prace przy budowie dróg i chodników, a także wynajem koparek, ładowarek wraz z operatorem i niezbędnym osprzętem.

W celu zusykania szerszych informacji odnośnie usług przez nas świadczonych, zapraszamy do kontaktu z nami droga telefoniczną oraz mailową. Wszystkie dane teleadresowe zmieściliśmy w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do współpracy, która – jesteśmy przekonani – będzie owocna dla obu stron!